Specjalna strefa ekonomiczna


Inwestowanie w Sępoleńskim Parku Przemysłowym oferuje potencjalnym inwestorom skorzystanie z dogodnych warunków do inwestowania w ramach działalności w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. 


Pomoc publiczna w PSSE 

Firmy które po przeprowadzeniu procedury otrzymały zezwolenie na działalność w obszarze Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej mogą otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego na podstawie:

  • wydatków inwestycyjnych ujętych w wydanym zezwoleniu, 
    oraz/lub
  • poziomu zatrudnienia ujętego w zezwoleniu. 

Maksymalna ilość pomocy wyznaczana jest przez iloczyn jej maksymalnej intensywności oraz wyższej kwoty kosztów (nowej inwestycji lub 2-letnich kosztów pracy nowoprzyjętych pracowników). 

Aktualnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące pomocy publicznej: 

  • w województwie kujawsko-pomorskim wysokość wskaźnika intensywności pomocy wynosi 35%, 
  • wskaźnik intensywności to 55% dla małych oraz 45% dla średnich przedsiębiorstw. 

Minimalna wysokość kosztów inwestycyjnych to 100.000 EUR, przy czym działalność gospodarcza musi być prowadzona przez przynajmniej 5 lub 3 lata (dla MSP). 

Warunkiem udzielenia pomocy jest udział środków własnych wynoszących co najmniej 25%całkowitych kosztów inwestycji. 

Pomoc regionalna otrzymana z kilku źródeł (zagranicznych oraz krajowych) jest sumowana. Łącznie wartość pomocy nie przekroczy dopuszczalnej wielkości pomocy publicznej. 

Więcej informacji http://www.strefa.gda.pl/pl