Instytucje wspierające

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. działa na rzecz rozwoju regionalnego poprzez tworzenie atrakcyjnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości i napływu nowych inwestycji. Realizuje zadania, których celem jest stymulowanie gospodarki i poprawa klimatu inwestycyjnego Polski, zgodnie z założeniami Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

https://www.strefa.gda.pl/

Na stronie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej można skorzystać z kalkulatora pomocy publicznej. Więcej pod adresem: Zwolnienie z podatku dochodowego (PIT lub CIT)

https://www.gmina-sepolno.pl/index.php/5067-zwolnienie-z-podatku-dochodowego-pit-lub-cit

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest jedną z wiodących instytucji otoczenia biznesu w województwie kujawsko–pomorskim, która w roku 1995 została powołana, aby realizować zadania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w województwie kujawsko-pomorskim. Jako partner władz regionalnych i lokalnych aktywnie wpływa na kształt gospodarki regionalnej oraz wizerunek i konkurencyjność regionu.

http://tarr.pl