Inkubator Przedsiębiorczości

Na terenie Gminy Sępólno Krajenskie funkcjonuje Inkubator Przedsiębiorczości, z którego na preferencyjnych warunkach korzystają przedsiębiorcy z terenu Gminy Sępólno Krajenskie.
W budynku o powierzchni blisko 900 m2 znajduje się 15 pomieszczeń biurowych, sala konferencyjna, hala produkcyjna oraz aneksy kuchenne. Ponadto cały budynek Inkubatora wyposażony jest w monitoring, alarm, windę, toalety dla osób niepełnosprawnych a także dogodny dojazd i parking. Obiekt powstał przy ulicy Przemysłowej, na terenach przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej. Realizacja powyższego projektu, zakładała utworzenie inkubatora przedsiębiorczości, który wpłynie na podniesienie kompleksowości i dostępności oferty dla przedsiębiorców. Głównym celem utworzenia Inkubatora było zapewnienie odpowiedniej infrastruktury technicznej i wsparcie doradcze nowo powstającym i rozwijającym się firmom i w konsekwencji wzrost zatrudnienia.