Inkubator przedsiębiorczości

W budynku o powierzchni blisko 900 m2 przy ul. Przemysłowej 7A w Sępólnie Krajeńskim posiadamy do wynajęcia:

 • 14 pomieszczeń biurowych o powierzchni od. 17 do 36 m2, wyposażonych w meble biurowe i sprzęt komputerowy z oprogramowaniem z dostępem do Internetu.
 • hala produkcyjno-usługowo-handlowa o powierzchni 110 m2,
 • klimatyzowaną salę konferencyjno-szkoleniową na ok. 60 osób, wyposażoną w sprzęt audiowizualny,
 • na każdym piętrze znajduje się aneks kuchenny,

Ponadto cały budynek Inkubatora wyposażony jest w monitoring, alarm, windę, toalety dla osób niepełnosprawnych a także dogodny dojazd i parking.

Czynsz z tytułu najmu na preferencyjnych warunkach wynosi:

 • powierzchnia biurowa – 8 zł netto za 1 m2 wraz z energią elektryczną, wodą i odprowadzaniem ścieków, wywóz odpadów stałych, zarządzanie systemem alarmowym, monitoring budynku oraz monitorowanie grupy interwencyjnej, sprzątanie części wspólnych, Internet, udział w podatku od nieruchomości.
 • powierzchnia produkcyjno-usługowo-handlowa – 6 zł netto za 1 m2 wraz wodą i odprowadzaniem ścieków, wywóz odpadów stałych, zarządzanie systemem alarmowym, monitoring budynku oraz monitorowanie grupy interwencyjnej, sprzątanie części wspólnych, Internet, udział w podatku od nieruchomości (z wyjątkiem energii elektrycznej).

O przyjęcie do Inkubatora mogą ubiegać się:

 • podmioty zamierzające podjąć działalność gospodarczą.
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jednak nie dłużej niż 3 lata, z zastrzeżeniem, iż preferowane będą podmioty działające nie dłużej niż 1 rok. 
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą, dłużej niż 3 lata, pod warunkiem zatrudnienia min. 2 osób zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sępólnie Krajeńskim i utrzymanie tych miejsc pracy przez okres min. 3 lat.

Okres funkcjonowania Podmiotu w Inkubatorze

 1. Pomoc Inkubatora dla podmiotu trwać będzie do czasu jego wyinkubowania, nie dłużej jednak niż przez okres 4-ch lat, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w pkt. 2.
 2. Okres funkcjonowania podmiotu w Inkubatorze może zostać przedłużony, jeżeli podmiot znacząco przyczynia się do realizacji celów Inkubatora, lub pozostaje wolna powierzchnia lokalu użytkowego i brak jest chętnych do wejścia do Inkubatora.
 3. W przypadku, gdy okres umowy najmu dla wyinkubowanego podmiotu zostanie przedłużony ponad 4 lata, czynsz z tytułu najmu lokalu użytkowego będzie naliczany zgodnie ze stawką bazową obowiązującą w danym czasie w Cenniku Inkubatora.

Formularz zgłoszeniowy (do pobrania w załączeniu) należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim pok. Nr 10.